Kwestia dobrej i silnej marki ma kluczowe znaczenie dla każdej działalności biznesowej. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak istotna jest nie tylko dziś dla detalicznego segmentu polskiego rynku paliwowego. W dobie wysokiej, wciąż narastającej konkurencyjności, przedsiębiorca - operator stacji paliw, aby utrzymać zaufanie konsumentów/klientów, musi nieustannie dbać o najwyższą jakość oferowanych towarów i świadczonych usług.

Prestiżowy tytuł Złota Stacja - dla najlepszej z najlepszych.

 Realizując swe zadania statutowe, Polska Izba Paliw Płynnych zorganizowała kolejną edycję Konkursu Złota Stacja, który ma na celu promowanie najlepszych stacji paliw prowadzonych przez przedsiębiorców - członków Polskiej Izby Paliw Płynnych.